Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

הצוותים שלנו מעניקים לכם את הסיוע הישיר הדרוש כדי להשלים מגוון רחב של ספירות מלאי במערכות שירותי בריאות, ומאפשרים לצוות שלכם להתמקד בדאגה למטופלים.


  • נסיון נרחב של ספירות מלאי במערכות שירותי בריאות
  • השלמת ספירות מלאי במערכות שירותי בריאות ביום או בלילה.
  • כל מבקר קיבל הכשרה מלאה
  • הבנה של הצורך בדייקנות
  • שירותי המלאי

 

 

ניהול נכסי בתי חוליםhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ניהול נכסי בתי חוליםספירות מלאי פיזיות בבתי חולים ומתקנים אחרים המציעים שירותי בריאות.ניהול נכסי בתי חוליםGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
ספירות מלאי בבתי מרקחתhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ספירות מלאי בבתי מרקחתספירות מלאי פיזיות עבור מחלקות אישפוז פנים ומרפאות חוץ של בתי חולים ובתי מרקחת קמעונאים.ספירות מלאי בבתי מרקחתGP0|#cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a;L0|#0cbcefce5-63ad-4ec4-826d-0b7c3c3d301a|Healthcare;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

שירותי בריאות

 

 

בתי חולים ומערכות משולבות של שירותי בריאותבתי חולים ומערכות משולבות של שירותי בריאותהחל מתי החולים הגדולים ביותר ועד המרפאות הקטנות ביותר, אנו מספקים שירותי ספירת מלאי שמסייעים לצוות שלכם להתמקד בדאגה למטופלים.
מתקנים סיעודייםמתקנים סיעודייםאנו מבצעים ספירות מלאי רבעוניות או חודשיות בבתי מרקחת ייעודיים, ומספקים לכם דיווחים ודיוק בהם תוכלו לבטוח, כולל  מוסדות סיעודיים ובתי מרקחת בבתי כלא.
יצרני התקנים רפואייםיצרני התקנים רפואייםתוכלו לסמוך עלינו לנהל את ספירות המלאי והביקורות שלכם, החל מההפצה וכלה בבדיקות משלוחים. הודות למומחים לשירותי בריאות ברחבי בריטניה ואירלנד ביכולתנו לבצע ביקורות יעילות שחוסכות לכם זמן.
בתי מרקחתבתי מרקחתהודות למומחים מנוסים בתחום שירותי הבריאות המשתמשים בהתקן אלחוטי ידני קנייני על מנת לאסוף נתונים אלקטרוניים, תקבלו נתוני מלאי מדויקים.