Skip Ribbon Commands
Skip to main content

 

הצוותים שלנו מספקים את העזרה הישירה הדרושה כדי להשלים מגוון רחב של פרויקטים קמעונאיים מכל הגדלים, באופן שמאפשר לצוות שלכם להעמיד את שירות הלקוחות כקדימות העיקרית שלהם.

  • רשת של 15 משרדים ברחבי בריטניה ואירלנד
  • תהליכים מוכחים מספקים דייקנות
  • מנהלים מנוסים דואגים שהפרויקט לא יסטה מהמסלול
  • משלימים אירועים על פי המפרט שלכם
  • שירותי המלאי

 

 

אחסון תובנות חזותיותhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/אחסון תובנות חזותיותהבינו את פרטי מרחב המכירות שלכם, כולל תוכניות קומה, רכיבים צמודי מבנה, תרשימי חנות (פלנוגרמות) והתנאים השוררים בחנות.אחסון תובנות חזותיותGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
ספירות מלאי מחזוריותhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ספירות מלאי מחזוריותספירות מלאי במחזור יומיומי על מנת לשמור על רמת הדיוק הגבוהה ביותר.ספירות מלאי מחזוריותGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
ספירות מלאי קמעונאיות פיזיות https://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ספירות מלאי קמעונאיות פיזיותשירותי ספירת מלאי מלאים עבור חנויות מכל הסוגים והגדלים.ספירות מלאי קמעונאיות פיזיות GP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
ספירת מלאי ממוקדתhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ספירת מלאי ממוקדתספירות מלאי ספציפיות ממוקדות מגדילות את הדיוק ומקדמות את המכירות.ספירת מלאי ממוקדתGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
שרותי התאמת מלאיhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/שרותי התאמת מלאיהגנת המותג באמצעות רכישה חלקית או התאמת רכישהשרותי התאמת מלאיGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
ביקורת מניעת אובדניםhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/ביקורת מניעת אובדניםהבן את כל הפגיעות במניעת אובדן ובאבטחהביקורת מניעת אובדניםGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
מסחור חנויותhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/מסחור חנויותמשאבים מקומיים עם כיסוי לאומי לכיסוי כל צרכי הסחורה שלךמסחור חנויותGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1
בדיקת תצוגותhttps://www.rgis.co.il/שירותי המלאי/בדיקת תצוגותבדיקת תצוגות כדי לספק לך תצוגה מלאה ושקופה של מיקומי וסוגי התצוגות שלךבדיקת תצוגותGP0|#273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88;L0|#0273ce388-7fb7-4801-b9eb-233ae80b1c88|Retail;GTSet|#4f6522b7-1662-487f-98c8-4db4ed99fd33GP0|#8bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c;L0|#08bfa22fc-c5ad-45cd-837d-b74bbd2abf0c|Inventory Services;GTSet|#f5936df3-3c60-4af9-a953-8db7c87a41d1

קמעונאות

 

 

חנויות המוכרות מוצרים באריזות גדולות ומשווקים המונייםחנויות המוכרות מוצרים באריזות גדולות ומשווקים המונייםיש לנו משאבים, אתרים ומומחיות לדאוג לכך שספירות המלאי שלכם יהיו מדויקות, יעילות ובזמן בכל החנויות שלכם.
חנויות קמעונאות ונוחותחנויות קמעונאות ונוחותנפחים גדולים ומחזור מוצרים גדול יוצרים צורך מתמיד בספירת מלאי. גייסו את המשאבים שלנו למענכם.
חנויות אופנה וחנויות כלבוחנויות אופנה וחנויות כלבוביכולתנו לבצע ספירות מלאי של חנויות שלמות או לסייע על בסיס של מחלקות נפרדות. השירותים שלנו יסייעו לכם להשיג את יעדי ספירת המלאי ויעדי המקום שלכם.
קמעונאים של מוצרים ייחודייםקמעונאים של מוצרים ייחודייםניתן להתאים את השירותים שלנו לכל גודל וליישם אותם על כל תמהיל מוצרים. החל מבוטיקים וכלה בחנויות אינטרנט קמעונאיות – ביכולתנו לעזור.